• HURTIGE LEVERANCER
 • BETAL NEMT MED KLARNA
 • ALMINDELIGE SPØRGSMÅL OG SVAR
0
Ønskeliste
0
Indkøbskurv

Privatlivspolitik - Vi beskytter dine oplysninger

Introduktion og baggrund

Den 25. maj 2018 træder EU's nye databeskyttelsesforordning, GDPR, i kraft. GDPR stiller højere krav til, hvordan vi som virksomhed behandler dine personoplysninger. Hos Bikester.dk værner vi om din personlige integritet og stræber altid efter at opretholde et højt niveau af databeskyttelse. For at du kan føle dig tryg ved vores håndtering af dine personoplysninger, har vi derfor udarbejdet en ny privatlivspolitik, som viser, hvordan vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Privatlivspolitikken beskriver, hvordan vi indsamler, anvender, gemmer, videregiver og beskytter dine personoplysninger samt hvilke rettigheder, du har. Privatlivspolitikken gælder, når Bikester.dk leverer tjenester og produkter i forbindelse med køb, serviceanmodninger og øvrig kontakt, såsom besøg på hjemmesiden.

Personoplysninger

I politikken definerer vi begrebet "personoplysninger" som oplysninger, der direkte eller indirekte kan identificere en fysisk person. Begrebet omfatter ikke oplysninger, der er blevet anonymiseret, så de ikke længere kan tilknyttes eller identificere en fysisk person.

Dataansvarlig

Ansvarlig for behandlingen af personoplysninger er Spobik AB (559155-6633), Huskvarnavägen 40, 554 54 Jönköping. Se vores kontaktoplysninger her.

Personoplysninger, vi indsamler

Ordre- og leveringsoplysninger

Ved køb beder vi dig kun om at oplyse de oplysninger, der er nødvendige for, at vi kan opfylde vores aftale, give dig korrekt service og sikre en tryg levering.

 • Navn
 • E-mailadresse
 • Postnummer
 • CPR-nummer (kun gemt af ekstern betalingsudbyder, når det er nødvendigt for valgt betalingsmetode)
 • Folkeregisteradresse
 • Mobilnummer

Betalingsoplysninger

Ved køb gives de oplysninger, der er nødvendige for den valgte betalingsmetode, f.eks. CPR-nummer og/eller kontoinformation.

Tekniske oplysninger

Oplysninger om det udstyr, du bruger ved besøg på vores hjemmeside, såsom IP-adresse, din enhed, operativsystem samt browser og version.

Kundeoplysninger

Vi indsamler også oplysninger om din besøgsstatistik, hvilke varer eller tilbud du har vist interesse for, samt hvordan du interagerer med vores nyhedsbreve. Vi gemmer oplysninger om dine historiske køb for at kunne give dig bedre service, f.eks. ved køb af reservedele.

Kontakt til kundeservice

Oplysninger, som du giver i forbindelse med, at du kontakter kundeservice via e-mail eller telefon, kan blive brugt til at administrere dit køb, f.eks. rette en ufuldstændig personoplysning.

Anmeldelser

Efter dit køb kan du blive bedt om at give en anmeldelse af produkterne, som kan blive offentliggjort på bikester.se eller i en af vores andre digitale kanaler. Det er helt frivilligt at give en anmeldelse.

Formål og retlig grundlag

For at vores behandling af dine personoplysninger skal være tilladt, kræves det, at vi har et retligt grundlag for vores behandling. Nedenfor følger nogle eksempler på kategorier af de personoplysninger, som vi indsamler, samt det retlige grundlag for vores behandling. Dine personoplysninger vil aldrig blive brugt til et andet formål end det, de oprindeligt blev indsamlet til, uden at vi har indhentet dit samtykke.

Kategori Forklaring Eksempler på personoplysninger Retligt grundlag
Tilbud Information om, hvilke tilbud du har modtaget fra os, hvornår du har modtaget tilbud og om du har udnyttet dem eller ej. Tilbud, gyldighed, indløst eller ej. Berettiget interesse
Ordre- & leveringsoplysninger Oplysninger om varer og levering til køb af produkt eller service. Produkt, pris, ordredato, leveringsadresse & leveringsmetode. Opfyldelse af aftale
Abonnementsoplysninger Oplysninger om dine abonnementer hos os, f.eks. nyhedsbreve. Dato for tegnet abonnement og abonnements-id. Berettiget interesse
Købsoplysninger Oplysninger om dine tidligere gennemførte køb. Købte produkter, beløb, betalingsmetode, transaktions-id, leveringsadresse & dato. Berettiget interesse
Brugergenererede oplysninger Oplysninger, som du har givet via din adfærd og brug af vores interne & eksterne digitale kanaler. Klikhistorik, adfærd på hjemmeside, åbningsfrekvens på nyhedsbreve og favoritprodukter. Berettiget interesse
Kundesegment Information om, hvilke kundesegmenter / kundegrupper du tilhører. Segmentnavn og segment-id. Berettiget interesse
Identitetsoplysninger Oplysninger, der eventuelt kan identificere en person. Navn, brugernavn, e-mailadresse, leveringsadresse, registreringsnummer og IP-adresse. Opfyldelse af aftale

Konkurrencer, markedsføring og andre kampagner

Vi bruger dine personoplysninger til at give dig oplysninger om varer eller tjenester (såsom markedsføringsmateriale, kampagner eller tilbud). Det kan være via e-mail, annoncer, SMS, telefonopkald og postale udsendelser i det omfang, lovgivningen tillader det. For mere information om vores konkurrencer og andre kampagner, se de officielle regler eller detaljer, der vedlægges hver konkurrence/kampagne.

Automatiske beslutninger og profilering

Vi kan behandle dine personoplysninger gennem såkaldt profilering, dvs. automatisk behandling af dine personoplysninger. Dette gøres med henblik på at analysere eller forudsige dine interesser og din adfærd på vores hjemmeside. Oplysninger, der analyseres, er, hvordan du bruger vores hjemmeside, hvilke produkter, tjenester og tilbud du har været interesseret i, hvilke nyhedsbreve du har interageret med, og oplysninger om dine køb, med henblik på at give dig tilbud, som vi tror, passer til dig.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger via profilering. Dette gør du ved at kontakte os. Når vi har modtaget din anmeldelse, vil vi ophøre med at behandle dine personoplysninger til dette formål.

Dine rettigheder

I forbindelse med GDPR får du flere rettigheder i forhold til den behandling af personoplysninger, der foretages om dig. Du kan udøve disse rettigheder ved at kontakte os.

Rettighed til adgang

I overensstemmelse med loven har du ret til at anmode os om oplysninger om, hvilke af dine personoplysninger, vi behandler, og formålet med vores behandling. Vi besvarer dine anmodninger uden unødig forsinkelse. I tilfælde, hvor vi ikke kan imødekomme dine anmodninger, vil vi informere dig herom og angive hvorfor. Ved en anmodning kan vi bede om oplysninger, der bekræfter din identitet for at sikre, at dine personoplysninger ikke når uautoriserede. Vi sender registerudskriften til din folkeregisteradresse eller verificerede e-mailadresse.

Rettighed til rettelse

Du har ret til at anmode om, at dine personoplysninger rettes uden unødig forsinkelse, hvis oplysningerne er unøjagtige eller ufuldstændige.

Rettighed til sletning

Du har ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger, forudsat at:

   
 • Oplysningerne ikke længere er nødvendige til de formål, som de blev indsamlet eller behandlet til.
 •  
 • Du har tilbagekaldt dit samtykke, som behandlingen er baseret på, og der ikke længere er noget retligt grundlag for behandlingen.
 •  
 • Du gør indsigelse mod en interesseafvejning af berettiget interesse, som Virksomheden har foretaget, og der ikke er nogen berettiget interesse for Virksomheden, der vejer tungere end risikoen for dig som enkeltperson (du har ret til at få kendskab til, hvordan afvejningen er blevet foretaget af Virksomheden).
 •  
 • Personoplysningerne er blevet indsamlet eller behandlet på ulovlig vis.
 •  
 • Personoplysningerne skal slettes for at opfylde en retlig forpligtelse, som Virksomheden er underlagt.

Vi kan ikke altid imødekomme din anmodning om sletning, f.eks. hvis:

   
 • Behandlingen er nødvendig for at udøve en persons ret til ytrings- og informationsfrihed
 •  
 • For at opfylde en retlig forpligtelse, som vi er underlagt
 •  
 • For at kunne fastslå, gøre gældende eller forsvare juridiske krav

Rettighed til begrænsning

I visse tilfælde har du ret til at anmode om, at vores behandling af dine personoplysninger begrænses. Med begrænsning menes, at oplysningerne markeres og fremover kun må anvendes til visse afgrænsede formål. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis du mener, at dine personoplysninger er forkerte, og har anmodet om rettelse. Så kan brugen af dine personoplysninger begrænses i den periode, hvor korrektheden undersøges. Når en eventuel begrænsning ophører, vil du blive informeret herom.

Rettighed til at gøre indsigelse mod visse former for behandling

Ifølge loven har du ret til at gøre indsigelse mod visse former for behandling.

   
 • Berettiget interesse: Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlinger, der er baseret på en berettiget interesse, som vi har, af grunde, der vedrører din særlige situation. Vi kan fortsætte med at behandle oplysninger, selvom du har gjort indsigelse mod behandlingen, hvis vi har tvingende legitime grunde til behandlingen, der vejer tungere end dine interesser i beskyttelsen af dit privatliv.
 •  
 • Reklame, markedsføring og kampagner: Du kan til enhver tid afmelde kommunikation og markedsføring ved at kontakte os. Bemærk, at selvom du afmelder markedsføringsbeskeder, vil du stadig modtage administrative beskeder fra os, f.eks. ordrebekræftelser eller anden transaktionsinformation, meddelelser om kontohændelser (kontobekræftelser, ændringer af adgangskode mv.) og andre vigtige meddelelser.

Rettighed til dataportabilitet

Du har ret til at modtage en kopi af de personoplysninger, der behandles om dig, i et struktureret format (dataportabilitet). Retten til dataportabilitet omfatter kun oplysninger, som du selv har givet os, og som vi behandler på grundlag af visse lovlige grunde, f.eks. en aftale med dig.

Beskyttelse af dine personoplysninger

Begrænset adgang: Kun autoriseret personale har adgang til dine personoplysninger i arbejdstiden. Hvilke personoplysninger, der behandles, bestemmes af formålet og omfanget af arbejdsopgaven.

Lagring af personoplysninger: I overensstemmelse med gældende lovgivning behandler vi kun dine personoplysninger i den tid, der er nødvendig for at opfylde de formål, som dine personoplysninger blev indsamlet til, eller for at opfylde vores lovmæssige forpligtelser.

Dine personoplysninger vil blive opbevaret på en sikker måde inden for koncernen, i et struktureret format, og vi bestræber os på at opbevare data inden for EU/EØS. Hvis en af vores samarbejdspartnere befinder sig uden for EU/EØS, vil der blive truffet beskyttelsesforanstaltninger for at sikre, at personoplysningerne fortsat er beskyttet, og at eventuel overførsel sker i overensstemmelse med lovgivningen til lande uden for EU/EØS.

Foranstaltninger fra vores side

   
 • Vi opbevarer dine personoplysninger i systemer, der anvender passende sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre uautoriseret adgang.
 •  
 • Vi følger rimelige standarder for beskyttelse af personoplysninger.
 •  
 • Vi informerer alle medarbejdere om, hvordan vi som virksomhed sammen arbejder for at beskytte de personoplysninger, vi behandler.
 •  
 • Ved dataindsigt eller tab af følsomme personoplysninger vil tilsynsmyndigheden blive underrettet, og hvis tabet udgør en særlig risiko for enkeltpersoner, vil de også blive underrettet.
 •  
 • Vi anvender sikker metode til dataoverførsel. Oplysninger, du giver ved bestilling, krypteres med SSL-metoden, inden de overføres. SSL, Secure-Socket-Layer, er den mest afprøvede metode på internettet til at beskytte oplysninger og sikre sikker dataoverførsel. Vi anvender altid SSL-metoden, når følsomme data overføres.

Foranstaltninger fra dig

Vi beder dig som kunde om at deltage i at sikre en sikker og sikker håndtering af data.

   
 • Del ikke oplysninger med uautoriserede og giv aldrig mere information end nødvendigt.
 •  
 • Vælg et vanskeligt kodeord og skift regelmæssigt.
 •  
 • Log ud af din konto hver gang du forlader computeren (vær ekstra opmærksom, når du bruger en delt eller offentlig computer).
 •  
 • Undgå at skrive følsomme personoplysninger i løbende tekst, f.eks. via vores "Kontakt os"-formular eller via e-mail til kundeservice.

Oplysninger til tredjepart

Det er vigtigt for os, at du føler dig sikker i vores håndtering af dine personoplysninger. Vi forpligter os til at behandle og opbevare dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning, og vi vil aldrig videregive dine personoplysninger til uautoriserede parter eller sælge dine personoplysninger til tredjepart.

Samarbejdspartnere

For at vi kan opfylde vores del af aftalen, bruger vi underleverandører og samarbejdspartnere. Vi har en række tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at dine personoplysninger behandles sikkert.

Eksterne tjenesteudbydere

Vi anvender eksterne tjenesteudbydere til bl.a. håndtering af betalinger, levering af varer, analyser af kundeadfærd, markedsføring, e-mail og sms-udsendelser samt håndtering af IT-systemer. Når vi deler dine personoplysninger med eksterne tjenesteudbydere, har vi databehandleraftaler på plads for at sikre, at dine personoplysninger håndteres sikkert og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Overførsel af personoplysninger uden for EU/EØS

Vi kan overføre dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS, f.eks. til vores samarbejdspartnere. Hvis vi overfører dine personoplysninger til en tredjepart uden for EU/EØS, sikrer vi, at de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger er på plads for at beskytte dine personoplysninger og at overførslen sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Ændringer i privatlivspolitikken

Vi kan komme til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik. Du vil altid finde den seneste version på vores hjemmeside.

Kontakt os

Har du spørgsmål om vores behandling af personoplysninger eller denne privatlivspolitik, er du altid velkommen til at kontakte os. Vi besvarer dine spørgsmål og henvendelser så hurtigt som muligt. Du kan kontakte os på:

Spobik AB
Mogölsvägen 14
555 94 Jönköping
[email protected]

Din indkøbskurv(0 varer)

Din indkøbskurv er tom
I alt: 0 dkk
Til kassen

Foretrukne(0 varer)

Du har ingen favoritter
MENU